Főoldal Intézetünk Tantárgyak
Érdekességek:
Fényképek az intézet életéből »
Matematikusé a 2007-es Bolyai-díj »
Quo Vadis, Matematikaoktatás? »
Minima Calcula »
Mit kell tudni matematikából egy BSc szakra jelentkező hallgatónak? »
Hasznos linkek
Az egyetemi képzés honlapja »
Nyugat-Magyarországi Egyetem »
NYME, Közgazdaságtudományi Kar »

Hírek az intézet életéből

2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

2011

 • Dr. Horváth Róbert, Dr. Szalay László, Dr. Závoti József és Dr. Zsuppán Sándor részt vettek a Magyar-török matematika szimpoziumon, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 2011. október.
 • Dr. Horváth Róbert és Sr. Zsuppán Sándor részt vettek a Conference on Simulation and Optimization konferencián, Győr, 2011. június.

2010

 • Dr. Horváth Róbert részt vett a franciaországi Nizzában rendezett 61st Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry konferencián. A kiállított poszter címe Parameter estimation in a PEMFC model, 2010. június.
 • Dr. Szalay László az Université Hassan II, Mohammedia vendége volt. Az ott tartózkodása alatt Rabatban részt vett az SM^2A Konferencián, ahol Three consecutive tests on primality címmel tartott előadást. 2010. június.
 • Az intézet vendége volt Dr. Liptai Kálmán főiskolai tanár, az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának dékánja, a Matematikai Intézet igazgatója, 2010. május.
 • Dr. Szalay László előadást tartott Diophantine triples and binary recurrences címmel a Seikei Egyetemen rendezett Diophantine Analysis and Related Fields 2010 konferencián, Tokió, Japán, 2010. március.

2009

 • Dr. Szalay László a Magyar Ösztöndíj Bizottság és a University Grant Comission indiai ösztöndíjával Rourkelába (Orissa, India) látogatott. A National Institute of Technology Matematika Tanszékén "The diophantine property of binary recurrences" címmel tartott előadást. 2009. november.
 • A Debreceni Diofantikus és Kriptográfiai Napon Dr. Szalay László "Linear recurrence sequences related to Diophantine sets" címmel tartott előadást. 2009. november.
 • A Matematikai és Statisztikai Intézet tevékenyen részt vett a Kutatók Éjszakája kari programjában. Komoly és tréfás feladatokkal, számítógépes demonstrációkkal fogadtuk az érdeklődőket. Dr. Szalay László előadást tartott Matematikai kalandozások címmel. 2009 szeptember.
 • A Selye János Egyetem (Révkomárom) által rendezett I. Nemzetközi Tudományos Konferencián Dr. Szalay László tartott előadást A variant on diophantine s-tuples címmel a Matematikai szekcióban. 2009 szeptember.
 • A magyar-mexikói kétoldalú TéT pályázat keretében Dr. Szalay László Moreliába (UNAM) és Zacatecasba (UAZ) látogatott. 2009. augusztus.
 • Zsuppán Sándor megvédte doktori értekezését és PhD doktori fokozatot szerzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 2009. június 4.
 • Dr. Horváth Róbert átvette habilitációs oklevelét az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, 2009. június.
 • Az Université des Sciences et da le Technologie Hourari Boumediene Matematikai Karának meghívására Dr. Szalay László a doktori iskolában tartott előadásokat Algírban. 2009. május.
 • Dr. Horváth Róbert és Dr. Szalay László két napot töltött a Selye János Egyetemen az Erasmus oktatói program keretében (Komárno, Szlovákia), 2009. április 16-17.
 • Dr. Horváth Róbert szemináriumi előadást tartott a BME Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék és a BME Műszaki Mechanikai Tanszék által közösen szervezett Mechanika szemináriumon "Operátorszeletelési eljárás és alkalmazásai" címmel.  2009. március 20.
 • Dr. Horváth Róbert szemináriumi előadást tartott a BME Matematika Intézet Analízis Tanszéke által szervezett Numerikus módszerek szemináriumon "Parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak kvalitatív tulajdonságai" címmel.  2009. március 18.
 • Dr. Horváth Róbert habilitációs előadást tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.  2009. március 12.
 • Néhány napra intézetünk vendége volt Mexikóból Prof. Florian Luca (Morelia) és Prof. Santos Hernandez (Zacatecas). 2009. február.
 • Szalay László részt vett a Winter School on Explicit Methods in Number Theory Konferencián, melyet a Debreceni Egyetem Matematikai Intézete szervezett. 2009. január.

2008

 • Dr. Horváth Róbert és Dr. Szalay László két napot töltött a Selye János Egyetemen az Erasmus oktatói program keretében (Komárno, Szlovákia), 2008. május.
 • A Matematikai és Statisztikai Intézet, a Soproni Tudós Társaság támogatásával megszervezte a Soproni Diofantikus és Kriptográfiai Napok konferenciát. Ezen Dr. Szalay László "Lineáris rekurziókra vonatkozó diofantikus halmazok" címmel tartott előadást, 2008. október.
 • Intézetünk vendége volt Prof. Bege Antal a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Matematika Tanszékének vezetője. 2008. október.
 • Dr. Szalay László részt vett a The Thirteenth International Conference on Fibonacci Numbers and Their Applications konferencián, (Patras, Görögország), ahol "Log-concavity and unimodality in Pascal triangles" címmel tartott előadást. 2008. július.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett és "On the Sign-Stability of the Finite Difference Solutions of Semilinear Parabolic Problems" címmel előadást tartott a Numerical Analysis and Applications konferencián (NAA'08, Lozenetz, Bulgária), 2008. június.
 • Dr. Horváth Róbert és Dr. Szalay László két napot töltött a Selye János Egyetemen az Erasmus oktatói program keretében (Komárno, Szlovákia), 2008. május.
 • Dr. Szalay László részt vett és "Huge number of large random primes - experiences of an experiment" címmel előadást tartot a New Challenges in Digital Communications konferencián,  melyet a NATO Advanced Study Institute támogatásával rendeztek (Vlora, Albánia), 2008. április-május.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett és alőadást tartott az Encounters between discrete and continuous mathematics konferencián (Blaubeuren, Németország), 2008. április.
 • Intézetünk vendége volt két hétig Prof. Omar Khadir a Hassan II-Mohammedia Egyetem Matematikai Intézetéből (Mohammedia, Marokkó), aki Dr. Szalay László meghívására érkezett hozzánk. 2008. április
 • Intézetünk vendége volt egy hétig Dr. Hacene Belbachir az USTHB (Universiy of Science and Technology Houari Boumediene) Matematika Intézetéből (Algír, Algéria), aki Dr. Szalay László meghívására érkezett hozzánk. 2008. március-április.
 • Dr. Horváth Róbert egy hetet töltött a Helsinki Műszaki Egyetemen Dr. Sergey Korotov vendégeként és a numerikus analízis és számítástudományi szemináriumon előadást tartott, 2008. március. 
 • Dr. Horváth Róbert és Dr. Szalay László előadást tartottak Szombathelyen a III. Regionális Természettudományi Konferencián, 2008. január.

2007

 • Bischof Annamária, Dr. Horváth Róbert és Dr. Szalay László két napot töltött a Selye János Egyetemen az Erasmus program keretében. Bischof Annamária előadást tartott az opciós tőzsdék történetéről és az opciók árazására használt Black-Scholes egyenletről, 2007. november.
 • Dr. Szalay László Carrolltonban (USA, Georgia) tartott előadást az Integers Conference-n Fibonacci diophantine triplets címmel, majd William Banks professzor meghívására University of Missouri vendége (USA, Missouri, Columbia) volt, 2007. október-november.
 • Dr. Szalay László az Egri Számelméleti és Kriptográfiai Napokon "Unimodális Pascal sugarak" című tartott előadást, 2007. október.
 • Dr. Szalay László részt vett Smoleniceben (Szlovákia) a 18th Czech and Slovak International Conference on Number Theory konferencián, előadásának címe: Unimodal sequences connected to linear recurrences, 2007. augusztus.
 • Nagy Zsolt óraadó címzetes egyetemi docens címet, Dr. Horváth Róbert és Dr. Szalay László a kar kiváló oktatója egyetemi kitüntetést vehetett át a KTK tanévzáróján.
 • Dr. Szalay László átvette habilitációs oklevelét a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán, 2007. június.
 • Dr. Horváth Róbert elnyerte a MTA három éves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját, 2007. június.
 • A Selye János Egyetem három oktatója volt az intézet vendége az Erasmus program keretében, 2007. május.
 • Dr. Szalay László megtartotta habilitációs előadásait a Debreceni Egyetem Természettudományi Karán, 2007. február.

  2006

 • Dr. Horváth Róbert részt vett a NUMDIFF-11 konferencián, Németország, Halle an der Saale, 2006. szeptember.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett a 4th Conference on Finite Difference Methods: Theory and Applications konferencián, Bulgária, Lozenetz, 2006. július.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett a 6th International Conference on Numerical Methods and Applications (NM&A'06) konferencián, Bulgária, Borovets, 2006. július.
 • Dr. Szalay László az MTA Székházában átvette a Magyar Tudományos Akadémia három évre szóló (2006-2008) Bolyai János Kutatási Ösztöndíja megbízólevelét, 2006. június.
 • Dr. Szalay László az Erasmus Oktatói Mobilitás Program keretében egy hetet töltött a révkomáromi Selye János Egyetemen. Ott Kongruens számok címmel tartott előadást, 2006. június.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett az UKRPROG'2006 konferencián, Ukrajna, Kijev, 2006. május
 • Dr. Szalay László Marokkóban tartott előadást Generalized balancing numbers címmel a Congrés International Algébre, Théorie des Nombres et leurs Applications konferencián (Oujda & Szaidia), 2006. május.
 • A révkomáromi Selye János Egyetem három vendégoktatóját fogadta a GMSI az Erasmus Oktatói Mobilitás Program keretében. Itt tartózkodásuk alatt az intézet Oktatás és Kutatás Szemináriumot szervezett, ahol a vendégek és az intézet dolgozói tartottak előadásokat, 2006. május.
 • Dr. Szalay László résztvevője volt a Berekfürdői Diofantikus és Kriptográfiai Napoknak, ahol Variációk bináris rekurziókra címmel tartott előadást, 2006. április.

  2005

 • Dr. Horváth Róbert részt vett a Quantitative and Mathematical Finance Conference konferencián, Budapest, 2005. december.
 • Dr. Szalay László "Congruent numbers for higher exponents" címmel előadást tartott Malenovicében (Csehország) a 17th Czech and Slovak International Conference on Number Theory rendezvényen, 2005. szeptember.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett a Large-Scale Scientific Computations konferencián, Bulgária, Sozopol, 2005. június.
 • Péterfalvi Csaba fizikus hallgató (ELTE TTK) Dr. Horváth Róbert témaveztésével dícséretben részesült az országos OTDK konferencián, 2005. május.
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjjal Dr. Szalay László tudományos kutatómunkára három hónapra Mexikóba utazott az UNAM Matematikai Intézetébe, 2005. május-július.
 • Dr. Szalay László részt vett az Analytic Number Theory Conference-n Quebec Cityben (Kanada), előadásának címe: "A practical approach to simultaneous Pell equations" volt, 2005. május.
 • Y. Bugeaud (Strasbourg, Franciaország) professzort látta vendégül a GMSI, 2005. április.

  2004

 • Dr. Horváth Róbert elnyerte a Bolyai János Matematikai Társulat Farkas Gyula Díját, 2004. december.
 • Lebonyolításra került a GMSI által szervezett 1. Soproni Diofantikus Nap konferencia. Ezen Dr. Szalay László "Szomszédos binomiális együtthatókra vonatkozó diofantikus egyenletek" címmel tartott előadást, 2004. október.
 • A tanév kezdetén a Raxra kirándultunk.
 • Dr. Horváth Róbert az Eötvös Loránd Tudományegyetem "Numerical Solution of Partial Differential Equations" doktori kurzusán tart órákat, 2004. első félév.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett az ECMI konferencián, Hollandia, Eindhoven, 2004. június.
 • F. Luca professzor (Morelia, Mexikó) közel egyhónapos látogatásra érkezett Dr. Szalay László meghívására. Itt tartózkodása alatt két előadást is tartott, egyet a hallgatóság számára, 2004. április-május.

  2003

 • Dr. Szalay László R. Tichy professzor meghívására előadást tartott a grazi Technische Universität-en "Some polynomial-exponential diophantine equations" címmel, 2003. december.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett a NUMDIFF-10 konferencián, Németország, Halle an der Saale, 2003. szeptember.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett az ENUMATH-2003 konferencián, Csehország, Prága, 2003. július.
 • A tanév zárásaként a Schneebergre kirándultunk, 2003. június.

  2002

 • Dr. Szalay László Békessy György Posztdoktori Ösztöndíjat kapott, 2002. szeptember.
 • Dr. Szalay László részt vett Kínában az International Congress of Mathematicians konferencián, ahol legújabb eredményeiről tartott előadást, 2002. augusztus.
 • Dr. Horváth Róbert részt vett a Scientific Computing in Electrical Engineering Conference konferencián, Hollandia, Eindhoven, 2002. június.
© Horváth Róbert
Kérdésekkel és észrevételekkel Dr. Horváth Róberthez fordulhatnak.