Főoldal Intézetünk Tantárgyak
Oktatók
Dr. Battha László »
Dr. Benedek Judit »
Bischof Annamária »
Dr. Horváth Róbert »
Kövesháziné Petrikovics Erika »
Dr. Hoschek Mónika »
Dr. Závoti József »
Dr. Zsuppán Sándor »
Óraadók
Dr. Karner Cecília »
Nagy Zsolt »
Dr. Szalay László »
Intézeti titkár
»
Demonstrátorok
»
»
»
»

Intézetünk oktatói, dolgozói

Dr. Battha László - Egyetemi adjunktus
Iroda: E138
Telefon: (99)-518-496
E-mail: battha @ ggki.hu
Saját honlap:
Fogadóórák*:
Kutatási terület: Az alábbi kutatási témákban veszek részt:
· A relatív tájékozás paramétereinek robusztus becsléssel történő meghatározása bizonyos geometriai elemek (egyenes, kör) invarianciájának a figyelembe vételével.
· 4-dimenziós wavelet-transzformációk alkalmazása integrál-transzformációkra.
· Számítógépes hálózatok adatforgalmának szabályozása.
Dr. Benedek Judit - Egyetemi adjunktus
Iroda: E213
Telefon: (99)-518-422
E-mail: benedek @ ggki.hu
Saját honlap:
Fogadóórák*:
Kutatási terület: Jelenleg adjunktusként dolgozom, valamint a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola PhD hallgatója vagyok.
Kutatási témáim a következők:
· függővonal modellezése a tömegvonzási erőtérben
· gravimetriai adatok inverziója
· nehézségi erőtér szintetikus modellezése
· publikációk.
Publikációs jegyzékem, konferenciák, tanulmányutak listája.
Link: Numerical modeling of gravitational field lines
Bischof Annamária - Egyetemi tanársegéd
Iroda: E212
Telefon: (99)-518-495
E-mail: bischof @ ktk.nyme.hu
Saját honlap: titanic.nyme.hu/~bischof
Fogadóórák*:
Kutatási terület:
Dr. habil. Horváth Róbert - Egyetemi docens
Iroda: E214
Telefon: (99)-518-496
E-mail: rhorvath @ ktk.nyme.hu
Saját honlap: titanic.nyme.hu/~rhorvath
Fogadóórák*:
Kutatási terület: Parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei: hővezetési egyenlet, Maxwell egyenletek, Black-Scholes-egyenlet. Bővebben »
Dr. Hoschek Mónika - Egyetemi adjunktus
Iroda: E212
Telefon: (99)-518-422
E-mail: hmonika @ ktk.nyme.hu
Saját honlap:
Fogadóórák*:
Kutatási terület:
Kövesháziné Petrikovics Erika - Egyetemi tanársegéd
Iroda: E213
Telefon: (99)-518-422
E-mail:
Saját honlap:
Fogadóórák*:
Kutatási terület:
Dr. habil. Závoti József DSc - Egyetemi tanár
Iroda: E105
Telefon: (99)-518-423
E-mail: zavoti @ ggki.hu
Saját honlap:
Fogadóórák*:
Kutatási terület: Statisztika közgazdaságtudományi alkalmazása, optimumszámítási problémák
Dr. Zsuppán Sándor - Egyetemi adjunktus
Iroda: E137
Telefon: (99)-518-495
E-mail: zsuppan @ emk.nyme.hu
Saját honlap: titanic.nyme.hu/~zsuppan
Fogadóórák*:
Kutatási terület: Bővebb információ saját honlapomon található.

Dr. Karner Cecília - Egyetemi docens
Iroda: E117
Telefon: (99)-518-437
E-mail: karner @ ktk.nyme.hu
Saját honlap:
Fogadóórák*: -
Kutatási terület:
  • Gazdálkodás az egészségügyben
  • Kórházfinanszírozás
  • Statisztikai módszerek alkalmazása a közgazdaságtudományok területén
Nagy Zsolt - Címzetes egyetemi docens
Iroda: E214
Telefon: (99)-518-496
E-mail: nagy.zs @ ktk.nyme.hu
Saját honlap:
Fogadóórák*: -
Kutatási terület:
Dr. habil. Szalay László - Egyetemi docens
Iroda: E214
Telefon: (99)-518-495
E-mail: laszalay @ ktk.nyme.hu
Saját honlap: titanic.nyme.hu/~laszalay
Fogadóórák*: -
Kutatási terület: A lineáris rekurziókkal kapcsolatban főleg a bennük előforduló polinomiális értékek érdekelnek. A diofantikus egyenletek közül elsősorban a vegyes polinomiális-exponenciális egyenletekhez kapcsolódóan értem el eredményeimet. Korábban foglalkoztam a diszkrét iterációk témakörrel is.

- Intézeti titkár
Iroda: E105
Telefon: (99)-518-423
E-mail: msi @ ktk.nyme.hu
- Intézeti demonstrátor
E-mail:
- Intézeti demonstrátor
E-mail:
- Intézeti demonstrátor
E-mail:
- Intézeti demonstrátor
E-mail:
* A fogadóórák időpontjai csak a szorgalmi időszakra vonatkoznak.
Vissza a lap tetejére »
© Róbert Horváth
With comments please contact Dr. Róbert Horváth.