Keresés

Egy kései Finck-rokon

A soproni csillagászati szabadegyetemünk névadójaként természetes módon adódott a régi soproni Finck család nevezetes csillagász sarja, Finck István, akit a világ a magyarosított családnévvel és a jezsuita rendben kapott keresztnévvel így ismer: Fényi Gyula SJ (= Societas Jesus, azaz Jézus Társasága).

 

Életrajzát, munkásságát számosan feldolgozták (alapvetõen rendtársa és kalocsai munkatársa Anghern Tivadar SJ nyomán). A városban már csak egy kései, nagyon idõs rokona él - finoman szólva is igen szerény körülmények között: Finck Antal nyugdíjas mérnök. Tóni bátyámat természetesen meghívtam a szabadegyetemre (sajnos kora és állapota miatt csak néhányszor jelenhetett meg). A jó barátság kapcsán próbáltam esetleges családi okmányok, tárgyak vagy írásos emlékek után érdeklõdni. A legnagyobb megdöbbenésemre keserûen mesélte: szegényes otthonában egy nem túl értékes régi iratszekrényben volt minden családi emlék, amit egy betöréskor elvittek (nyilván semmi más értéket nem találtak), s vélhetõen a benne levõ családi dolgokat egyszerûen eldobták.

 

Tóni bácsi az agyonismételt "hivatalos" életrajzi részleteken túl azért tudott érdekességekkel is szolgálni. Az egyik ilyen pl. a késõbbi csillagász igen korán megnyilvánult hazaszeretete: az 1848-49-es események következtében a Sopronban a Várkerületen masírozó császári sereget - a család nagy rémületére - a háztetõrõl haragosan megdobálta. A 'házteteji jártassága' sikeres jövõjérõl már sejtethetett valamit, de az annyiszor emlegetett gyengécske-betegeskedõ gyermekkorát ez számomra más oldalról jellemzi: német családneve ellenére(*) hazafias szív, de nem csekélység a két emelet feletti tetõ, no és onnan bedobálni a Várkerületre - ami az Ikva patakon túlról szerényen becsülve is jó 30 m ...

 

(*) Fontos tudni, hogy a Sopron és környékén élõ németek a mai Németországból származnak, s nem osztrákok (ma is nagyon kikérik maguknak, s enyhén szólva õk sem szeretik õket).

 

2008.03.20.

Kiss Gyula

 Utolsó módosítás:  2008.04.15 00:09